Erityisherkkä lapsi

”Maailma tarvitsee taidolla kasvatettuja erityisherkkiä. Heitä tarvitaan kipeästi. Mitä muuta maailma tarvitsisi nyt kuin harkitsevia mieliä, kykyä tuntea syvästi, hienovaraista yksityiskohtien huomiointia ja kokonaiskuvan ymmärrystä?”

Koska pidin suuresti Elaine N. Aronin kirjasta Erityisherkkä ihminen ja parisuhde, halusin luonnollisesti lukea myös hänen oppaansa, jonka neuvojen tuella voi takakannen mukaan kasvattaa herkästä lapsesta onnellisen, terveen ja tasapainoisen herkän aikuisen.

 

Myös tämä kirja oli erittäin mukavalla tavalla kirjoitettu ja yli kolmesataa sivua tuli lukaistua parissa päivässä. Herkän lapsen vanhempana se oli myös rohkaiseva ja koskettava. Erityisesti pidin kappaleesta, joka käsitteli erityisherkän lapsen tuomia iloja.

”Saat seurata, kuinka hyvää huolenpitoa osakseen saanut erityisherkkä lapsesi kasvaa ymmärtämään tunne-elämän syvyyksiä hämmästyttävällä tavalla. Hänellä on kyky nähdä sisäisen ja ulkoisen maailman kauneus täydessä loistossaan ja hän saattaa päästää myös muita nauttimaan löytämistään aarteista.” (s. 87)
Samaan tapaan kuin hänen aiemmassa kirjassaan, aluksi esitellään erityisherkkyyttä käsitteleviä tutkimustuloksia, joille teos kirjailijan oman kokemuksen lisäksi perustuu. Sen jälkeen esitellään erityisherkät lapset ja heidän suhde sekä ei-erityisherkkiin että erityisherkkiin vanhempiin ilman turhaa lokerointia. Sitten käydään läpi erityisherkän lapsen kasvatuksen neljä kulmakiveä.

Kirjan toisessa osassa käydään erityisherkät lapset ikäkausittain aina vauvoista nuoriin aikuisiin. Lopuksi Aron jakaa vielä kaksikymmentä neuvoa opettajille.

”Vanhemmat ja opettajat, jotka tukevat herkkien lasten itsearvostusta ja auttavat näitä kehittämään maailmankatsomustaan sekä pääsemään hedelmälliseen vuorovaikutukseen ympärillään olevien ei-erityisherkkien kanssa, parantavat samalla elämää maapallolla merkittävällä tavalla.” (s. 21)

Oma lapseni on jo parantanut henkilökohtaista maailmaani aivan samoin kuin eräs Aronin haastattelema vanhempi asian ilmaisi:

”Ennen ensimmäisen lapseni syntymää halusin yleensä vetäytyä ulkomaailmasta. Lapsen saaminen pakotti minut mukaan maailmaan, ja se kokemus on mullistanut koko elämäni.” (s. 111)

Takakannen teksti:

Onko lapsesi luova tai onko hänellä vilkas mielikuvitus?
Onko hän herkkä rutiinit rikkoville yllätyksille?
Vieroksuuko hän voimakkaita hajuja ja makuja, väentungosta tai kovia ääniä?
Viihtyykö lapsi yksin tai pohdiskeleeko hän suuria kysymyksiä?
Pidetäänkö häntä ujona tai herkkänä?

Erityisherkkyys on synnynnäinen ominaisuus, joka ilmenee jo vauvoilla. Erityisherkät ihmiset ovat tavallista alttiimpia ulkoisille ärsykkeille, muiden mielialoille ja sosiaalisille tilanteille. Taipumus voi olla haastava etenkin lapsille ja nuorille, sillä he kohtaavat kasvaessaan jatkuvasti uutta. Parhaassa tapauksessa herkkyys on elämää rikastuttava etu. Jos taipumusta ei tunnisteta, lasta voidaan kuitenkin luulla ujoksi, sisäänpäin kääntyneeksi tai keskittymishäiriöiseksi.

Elaine N. Aron on tutkinut erityisherkkiä lapsia sekä toiminut terapeuttina monille erityisherkille aikuisille ja lapsille. Hän on koonnut tutkimustiedon rinnalle parhaat käytännön neuvot herkkien lasten vanhemmille, opettajille ja muille kasvattajille.

Aronin laatimat yksityiskohtaiset luonnetestit auttavat tunnistamaan erityisherkän lapsen ja kasvattajan temperamentin. Omienkin taipumusten tunnistaminen on tärkeää, sillä kaikki ohjeet eivät sovi kaikenlaisille aikuisille ja etenkin erityisherkän vanhemman tulee pitää huolta myös itsestään. Oppaan neuvojen tuella voit kasvattaa herkästä lapsesta onnellisen, terveen ja tasapainoisen herkän aikuisen.

Elaine N. Aron on psykologian tohtori, joka on erikoistunut aisti- ja tunneherkkien ihmisten tutkimukseen ja auttamiseen. Hän katsoo itsekin olevansa erityisherkkä, ja hänellä on erityisherkkä lapsi. Aronilta ovat aiemmin ilmestynyt suomeksi kirjat Erityisherkkä ihminen (Nemo 2013) ja Erityisherkkä ihminen ja parisuhde (Nemo 2014).

Kirja-arvostelu: Johanna Maria Davies, VTM

Elaine N. Aron: Erityisherkkä lapsi
Nemo 2015
Arvostelukappale

Julkaistu Takakannessa.